InCentrum

ENGENEERING GROUP - Inovace. Řešení.

Naše webové stránky využívají pro své fungování a analýzu návštěvnosti tzv. nutné  a statistické soubory cookies.

Konstrukce
  • Pro realizaci projektů na úrovni projekce a konstrukce používáme vývojové prostředí Solid Works 2010.
  • Pokud se zákazník  rozhodne pro spolupráci s námi a nepracuje v uvedeném systému, provádíme převod z/do následujících nejběžnějších formátů: IGES,DWG,STEP, ale i jiných.
  • Nabízíme komplexní řešení v oblasti vývoje a konstrukce technologických celků a jednoúčelových strojů od prvotního návrhu technologického postupu až po detailní rozpracování.
  • Od prvopočátku komunikujeme se zákazníkem a návrh je řízen podle jeho požadavků.
  • Důsledně dbáme na optimální vytíženost mezioperačních zařízení a na přesné navázání jednotlivých částí linky. Dbáme na dodržení časových sousledností navrženého postupu aby nevznikaly prodlevy na jednotlivých vykonávaných pracovních operacích.
  • Respektujeme přání zákazníka, pokud je požadavek užití vlastní technologie, zachování značky komponentů, volby řídícího systému, atd.
  • V rámci oboru automatizace nabízíme vizualizaci, sběr a vyhodnocení provozních a procesních dat výrobních závodů a linek a technologických celků. Systémy sledování a vyhodnocování jsme schopni realizovat jako nadstavbu pro současné systém řízení, bez nutnosti jeho výměny.
  • Dle požadavků propočítáme možnosti výkonnosti stroje, spotřeby energií, vstupní, výstupní a pevnostní parametry. Zákazníkovi ve fázi nabídkového řízení předkládáme cenovou kalkulaci jednotlivých částí.
  • Před zahájením realizace vždy proběhne konstrukční projednání návrhu řešení se zákazníkem a je schválena konečná koncepce realizovaného projektu, stroje nebo zařízení.