InCentrum

ENGENEERING GROUP - Inovace. Řešení.

Naše webové stránky využívají pro své fungování a analýzu návštěvnosti tzv. nutné  a statistické soubory cookies.

Řízení kvality


V naší společnosti InCentrum s.r.o. je od roku 2009 zaveden Systém managementu kvality v souladu s požadavky normy ČSN ISO 9001:2015. Tento systém zahrnuje všechny procesy probíhající ve firmě za účelem realizace zakázek zákazníkům. Cílem je, aby všechny procesy probíhaly efektivně a tak, aby byly plněny nejen požadavky, ale i přání zákazníků a tím byl vytvářen předpoklad pro naplňování jejich spokojenosti. Péče o kvalitu je základem činnosti každého našeho zaměstnance. K tomu jsou přesně vymezeny činnosti a procesy a jasně stanoveny odpovědnosti.

 

Naše společnost se podrobuje každoročně auditu kvality, který provádí společnost ACM Czech, s.r.o. www.acmcert.cz Jedná se o regionální zastoupení britského certifikačního orgánu ACM Ltd. Pro své klienty zajišťujeme veškeré služby spojené s certifikací a následným udržováním systémů managementu dle mezinárodních norem ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:1999.