InCentrum

Řízení kvality

Společnost Incentrum s.r.o. má od roku 2009 zaveden Systém managementu kvality dle normy ČSN ISO 9001. Tento systém zahrnuje všechny procesy, které se podílí na realizaci zakázek, důraz je kladen na efektivitu, kvalitu a ochranu před riziky. Každoroční audity prováděné společností ACM Czech, s.r.o. ověřují dodržování nastavených procesů, kvalitativní ukazatele, plnění cílů a fungování kontrolních procesů.

Vývoj – konstrukce

Nabízíme komplexní řešení v oblasti vývoje a konstrukce od prvotního návrhu technologického postupu až po detailní rozpracování stroje (strojů). Používáme vývojové prostředí Solid Works 2010. Provádíme převod formátů z/do : IGES, DWG, STEP atd. Od počátku komunikujeme se zákazníkem, zákazník schvaluje konečnou koncepci před zahájením realizace. Důsledně dbáme na optimální vytížení a přesné navázání jednotlivých částí linky. V rámci automatizace nabízíme vizualizaci, sběr a vyhodnocení provozních a procesních dat výrobních linek a technologických celků. Systémy sledování a vyhodnocování jsme schopni realizovat také jako nástavbu pro současný systém řízení, bez nutnosti jeho výměny. Požaduje-li to zákazník, provádíme propočty výkonnosti stroje, spotřeby energií, vstupní-výstupní a pevnostní parametry. V případě požadavku zákazníka, jsou použity komponenty a systémy jím předepsaných značek. V nabídkovém řízení zákazník obdrží podrobnou cenovou kalkulaci, včetně případných variant či opcí.

Výroba

Výroba strojů je prováděna převážně ve vlastním provozu, v sídle společnosti. Jedná se především o výrobu strojních dílů, montáž a elektro montáž stroje. Moderní výrobní technologie, kontrolní pomůcky a zkušení pracovníci, ve výsledku dosahují vysoké přesnosti a funkční spolehlivosti strojů. Naši stálí partneři dodávají specifické technologie, které nejsou součástí našeho provozu, především to jsou povrchové úpravy a zušlechťování strojních dílů, výroba dílů z polykarbonátů nebo tvarově složitých plechů. Součástí našeho managmentu kvality je průběžné vyhodnocování kvality a spolehlivosti na straně dodavatelů. Dlouhodobá spolupráce a úzký okruh dodavatelů, nám umožňuje realizovat tyto subdodávky v příznivých cenách a sjednaných dodacích termínech. Naši zkušení pracovníci na montáži, účastni stavbě stroje, provádí i jeho instalaci u zákazníka a následně záruční a pozáruční servis. Znají tedy historii stroje a mohou velmi efektivně zasahovat. Zpětná vazba výroby do oddělení vývoje a osobní přítomnost vývojářů při finalizaci stroje a jeho testování, zajišťují cizelování konečné podoby navrženého technického řešení. Získané zkušenosti z praxe činí práci vývojářů na budoucích zakázkách efektivnější, získané poznatky zvyšují jejich odbornost.
Tento model výroby a systém přímého řízení, umožňují pružně reagovat na požadavky zákazníků a dosahovat vysoké kvality výrobků i služeb.

O společnosti

Společnost InCentrum s.r.o je ryze česká společnost zabývající se vývojem, výrobou a servisem jednoúčelových strojů. Její zakladatelé se činností začali zabývat v roce 1990 v rámci živnosti. Od počátku se cíleně zabývali konstrukcí a stavbou unikátních strojů které na trhu chyběly. Pro textilním průmysl například, se jednalo o malé snovací stroje pro krajové cívky a kartáčovací stroj pro široké zboží v šíři 4m. Hlavní činností byla modernizace strojů v provozech, automatizace ručních nebo poloautomatických procesů. Činnost od textilního a sklářského průmyslu se postupně rozšiřovala do dalších oblastí, pro ilustraci lze uvést svařovací automat pro repasi hydraulických měničů točivého momentu, speciální technologická zařízení k výrobě vzduchových filtrů atd. Nárůst zakázek a pestrost vývojových úkolů logicky vyústily v založení společnosti InCentrum s.r.o. dne 2.prosince roku 2004.

 Společnost pokračuje ve vývoji a výrobě jednoúčelových strojů. Nabízí jejich servis, případně repase či rozšiřování funkcí. Součástí navržených technických řešení jsou jak ruční pracoviště, tak i poloautomatické a automatické stanice, zaměřujeme se zejména na implementaci průmyslové automatizace a robotizace na nových či stávajících výrobních technologiích. To znamená, že v našem výrobním programu jsou z větší části montážní linky, montážní a kontrolní automaty, automatická pracoviště osazená roboty, kamerovým systémem, technologií značení, častá jsou paletizační pracoviště, dopravníkové systémy, univerzální přípravky či víceúčelové kleštiny. V současné době nabízíme  mnoho aplikací, zaměřujeme se na univerzálnost a úsporný provoz strojů, sledujeme vývoj komponent a technologií, implementujeme nové poznatky a komponenty do našich řešení. Vývojoví pracovníci mají prostor pro sebevzdělávání, společnost podporuje ve spolupráci s dodavateli edukativní činnost a využívá široké zkušenosti z realizovaných projektů za více jak 30 let své činnosti. Realizujeme projekty napříč odvětvími, od těžkého strojírenství po potravinářský průmysl.

Cílem naší práce je spokojený zákazník a kvalita. Za účelem standardizace byl v roce 2009 ve společnosti zaveden systém řízení kvality ISO 9001. Své služby poskytujeme po celé České republice i v zahraničí. Naše stroje pracují v zemích EU, Mexiku, USA a Číně.

InCentrum s.r.o.

Bánskobystrická 555

460 08 Liberec VIII- Dolní Hanychov

Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2015

© 2022. InCentrum s.r.o. Všechna práva vyhrazena.