Produkce

Nezávislé poradenství

Text o sekci.

Projekční a konstrukční činnost v oblasti strojních konstrukcí

Text o sekci.

Projekční a konstrukční činnost v oblasti elektro konstrukce

Text o sekci.

Výroba

Text o sekci.

Návrh a programování

Text o sekci.

Montáž

Text o sekci.

Servis

Text o sekci.

Strojírenská výroba dílů

Text o sekci.

3D Měření

Text o sekci.

3D Tisk

Text o sekci.

Nabízíme komplexní řešení v oblasti výzkumu – vývoje – konstrukce technologických celků a jednoúčelových strojů, montážních linek, manipulátorů, a to od prvotního návrhu technologického postupu přes detailní rozpracování, až po konečný návrh 3D studie. Používáme nejmodernější CAD technologie. Řídící systém, klíčové komponenty, bezpečnostní a hygienický posudek jsou součástí studie.

Naším hlavním polem působnosti  je vývoj a výroba uvedených zařízení s požadovanou nebo odpovídající implementací průmyslové automatizace a robotizace na nových či stávajících výrobních technologiích. Dle požadovaného stupně  automatizace jsou pracoviště ve výsledku navržena jako ruční, poloautomatická či plně automatická.

Déle poskytujeme poradenskou činnost ohledně vývoje, návrhu a výroby montážních linek, jednoúčelových strojů a speciálních zařízení např. elektronických, řídících, zabezpečovacích nebo testovacích a měřících. Zákazníkům jsou předkládány nabídky nebo možnosti konzultace týkající se nasazení vhodných přístrojů a jejich odpovídající osazení a konfigurace. Současně s tím jsme schopni zajistit odbornou montáž a oživení daných zařízení, případně řešení  „na klíč“ s implementací do nadřízeného systému. Dodáváme komponenty renomovaných značek.

Vzhledem k vysokým nárokům na kvalitu výroby jsou pracoviště osazována kontrolními a měřícími prvky. Dodávka zařízení dle požadavku zákazníka může obsahovat jak samotný řídící systém s potřebnými periferními zařízeními, který se aplikuje na již existující technické vybavení a mechaniku, tak kompletní řídící systém implementovaný do nově vyrobeného zařízení.

Pro řízení technologických celků, linek, strojů nebo zkušebních zařízení včetně sběru technologických dat a komunikace s okolím, jsou dodávány řídící systémy na bázi PC nebo PLC. Tyto systémy jsou dodávány včetně softwarového vybavení.

Používáme moderní systémy decentralizovaných periferií s komunikací Profi BUS a Ethernet. Jsme schopni zajistit propojení s firemní sítí Intranet a zajistit publikování informací (sledování dat) a ovládání zařízení pomocí webových aplikací.

Nejčastěji používané systémy řízení:

• PLC Siemens řady S7-200 a S7-300 + operátorské panely Siemens OP a TP;

• PLC Bosch řady Indralogic L10,L20 a L40 + operátorské panely Bosch VCP

• PLC Mitsubischi řady FX1,FX2 a FX3

Do provozů a do vyráběných strojních zařízení aplikujeme kamerové systémy, zejména SICK, WENGLOR, BALLUFF a to od jednoduchých kamerových senzorů po složitější kamerové vyhodnocovací systémy. Zkušenosti máme s detekcí a rozlišením výrobků, hledáním výrobních vad, kontrolou rozměrů a polohy, kontrolou seřízení a kompletnosti výrobku po montáži. Zajišťujeme komplexní služby v dodávkách těchto vizualizačních a řídících systémů od projekce přes montáž a instalaci až po programování aplikací.

V našich aplikacích používáme elektrické polohovací systémy Festo, Omron, zejména se jedná o krokové motory a servopohony, dále pak lineární pneumatické polohovací systémy Festo a SMC.

Veškeré zkušenosti s aplikacemi řídících systémů uplatňujeme i při rekonstrukcích a generálních opravách či výměnách řídících systémů.

Všechna naše řešení uvádíme do provozu u zákazníka včetně zkoušek, předepsaných a sjednaných testů. Provádíme revize námi zhotovených zařízení a školení obsluhy. Po dobu životnosti stroje je poskytován záruční i pozáruční servis. Všechny stroje a zařízení jsou předány včetně profesionálně zpracované dokumentace.

InCentrum s.r.o.

Bánskobystrická 555

460 08 Liberec VIII- Dolní Hanychov

Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2015

© 2022. InCentrum s.r.o. Všechna práva vyhrazena.